Forkert svar! Svarene er ikke korrekte.
Korrekt svar! Du klarede dette rum, og går nu videre til næste rum.

Salmemelodier er tiltænkt til støtte ved salmesangen i konfirmandlokalet hvor der ikke lige er en der kan spille.

Salmemelodier er en videreførelse af:

  • Salmemelodier 1-3 som provst Hanne-Birgitte Kristiansen udgav.
    Pianist Charlotte Schiøtz Johansen
  • Salmemelodier 4-5 er lavet i samarbejde mellem Thomas Felter og Thomas Brostrøm Overgård.
    Pianist Peter Borél
  • De nyeste salmemelodier som findes i "100 salmer" er indspillet af Martin Hornstrup.

Konfirmandcenteret afregner for brug med KODA hvert kvartal på grundlag af opgørelse.