Oktober 2012

”Konfirmandgudstjeneste”. Betegnelsen bruges om en bred vifte af gudstjenesteformer, der har det til fælles, at konfirmanderne spiller en mere aktiv rolle i gudstjenesten end sædvanligt.

Nogen tager afsæt i konfirmanderne som et særligt menighedssegment og laver gudstjenester målrettet deres aldersgruppe. Andre fokuserer især på konfirmandernes ejerskab af gudstjenesten og det forberedende arbejde.

Nedenstående bringer vi en række eksempler og andre henvisninger til inspiration:

 • den målrettede gudstjenester - konfirmander oplever gudstjenesten
 • konfirmander forbereder gudstjeneste
 • andagt i den ugentlige forberedelse
 • invitation til arrangement om brugen af musik i højmessen
 • nyt materiale om spaghettigudstjenester

Gå også gerne på jagt på hjemmesiden – der er lagt flere forslag ud, end vi har kunnet vise her.  Klik her 

Hvad er dine succeskriterier - klik her

Konfirmanderne oplever gudstjenesten

Typisk gudstjenester i bevægelse, fx i form af at besøge stationer i kirkerummet. Desuden lægges der vægt på at musik, billeder og sprog skal appellere til de unge, fx ved brug af diasshow samt anden sang og musik end orgel og traditionelle salmer.

Eksempler:

 • Halloooo er der nogen? Bygget op om 4 stationer i og omkring kirken - klik her
 • Påskedrama. En kombination af dramatiseringer og film, som vises for konfirmanderne og inddragelse af konfirmanderne i fællessalmer og altergang - klik her

Konfirmanderne forbereder gudstjeneste

Præmissen for denne tilgang er, at konfirmanderne i højere grad vil opleve gudstjenesten som deres, hvis de selv er med til at forberede gudstjenesten og indgår som aktører i denne. I nogle tilfælde inden for højmessens rammer. I andre i en friere form.

 • Gudstjeneste a la Messy Church: forberedelse og gudstjeneste i direkte forlængelse af hinanden - klik her
 • Livet er smukt - gospel- og billedgudstjeneste: konfirmanderne sætter billeder på gudstjenestens tema og løser praktiske opgaver før, under og efter gudstjenesten - klik her

Hvis du har gode idéer til, hvordan man rent praktisk kan ’åbne’ gudstjenesteformen for konfirmanderne, så de også meningsfyldt kan inddrages i valget af tema og tilrettelæggelse af liturgien, hører vi gerne fra dig.

Skriv til post@slet-dette.konfirmandcenter.dk

Andagt i den ugentlige forberedelse

 

Etablerer konfirmationsforberedelsen som ”ikke undervisning”. Gentagelsen af nogle få liturgiske elementer bidrager desuden til konfirmandernes fortrolighed med folkekirkens gudstjeneste i almindelighed.

 • Konfi-gudstjeneste: en kort liturgi, hvor konfirmanderne efter tur bidrager med deres egne bønner og sammen opbygger et alterbillede - klik her
 • Lyset i mørket: en meget enkel andagt med fokus på stilhed og lysets frembrud i mørket - klik her

Gå gerne på jagt på hjemmesiden – der er lagt flere forslag ud, end vi har kunnet vise her.  Link til idébasen/gudstjeneste - klik her

Luk højmessen ...OP!

Forum for rytme i kirken inviterer til en konference om gudstjenesteformer og menighed. Med inspiration fra bla. den norske kirke er tanken at finde ud af hvordan fremtidens gudstjeneste skal tale til os. Se indbydelsen - klik her

Bølle og Bibelen

Spaghettigudstjenester for de 2-99årige

Forlaget skriver: 

Bølle er fem år og går i børnehave. Han er lidt fræk og meget nysgerrig og så elsker han historier - især bibelhistorier.

læs mere - klik her