November 2012

Allehelgen kan være en god lejlighed til at tale med konfirmanderne om døden. Tilliden imellem præst og konfirmander er på plads efter de første måneder, og derfor kan man ofte få en god samtale om det svære emne, som altid går tæt på en eller flere i konfirmandlokalet.

Derfor omhandler nyhedsbrevet:

 • 3 aktiviteter til brug i forbindelse med Allehelgen
 • Omtale af Minikonfirmandside fra 2013
 • Opfordring til at indsende din bedste IDE IDAG!
 • Omtale af nyt materiale til minikonfirmander

Allehelgen

En række præster benytter Allehelgen til at gå en tur på kirkegården, tale og samtale om døden.

Det er en udfordring som kan give reaktioner fra forældrene. Nogle præster vælger at "forvarsle" til forældremøderne om disse forløb så unge, der har haft et tab inde på livet, er forberedt på hvad der skal ske i konfirmandstuen.

I nogle sogne inviterer man bedemanden, der med kiste, rustvogn og  urne - gør rammerne omkring døden nærværende. Hans tilstedeværelse foranlediger en række spørgsmål, som er relevante og vigtige for de unge. 

Vi har samlet en række aktiviteter omkring Allerhelgen.

 • Lystænding ved Allehelgen - en aktivitet koblet med en andagt, hvor konfirmander er medvirkende - Klik her
 • Når et lys slukkes - med udgangspunkt i Nik og Jay sang, sættes en samtale og en afsluttende handling igang - klik her
 • Om døden - med hjælp fra graveren tales om døden, med en afsluttende handling, hvor der plantes tulipaner - klik her

Der er flere ideer omkring Allehelgen på hjemmesiden - klik her 

 

Minikonfirmander

Folkekirkens konfirmandcenter arbejder aktuelt på en parallelside omhandlende minikonfirmander. Håbet er at vi kan gå i luften fra den 1. januar 2013.

Skal siden imidlertid have et indhold - men også et indhold af relevant karakter, kræver det Jeres hjælp. Som på konfirmandsiden er store dele af indholdet leveret af præster og sognemedhjælpere rundt i landet.

 

En ide - idag til minikonfirmandsiden!!!

Opfordring til at at du indsender din bedste IDE IDAG - bare en enkelt ide!!

Hvordan gør man?

Hvad gør Folkekirkens Konfirmandcenter?

 • Vi gennemarbejder materialet med nogle pædagogiske og kommunikative briller.
 • Sikrer at materialet kan bruges bredt og er til at forstå.
 • Nogen gange deler vi ideen op i flere små ideer - eller kobler ideer sammen.
 • Nogen gange supplerer vi med en lille video eller instruktive billeder.

Med håb om Jeres hjælp til denne opgave!! 

Fadervor

...et minikonfirmandforløb.

Se nyt materiale omtalt - klik her