April 2012

Flere præster har spurgt til aktiviteter og forløb omkring nadver. Da tilgangene er mange har vi forsøgt at bygge en række korte aktiviteter op omkring elementer i nadversynet så som fælleskab, måltid, ihukommelse, absolution og dermed forsøgt at tilnærme os mysteriet.

Derfor kredser denne måneds nyhedsbrev omkring nadverforståelse, velvidende at det ikke er muligt at give et færdigt svar.

Mere præcist består dette nyhedbrev af:

  • 8 aktiviteter til at indkredse en oplevelse/erfaring af hvad nadver kan være.
  • Et Paulus forløb med nadver.
  • Påske på Twitter.
  • App til smartphone - Giv den til dine konfirmander.
  • Omtale af udgivelse om Luther.

 

 

Nadver

At arbejde med nadverforståelse i konfirmationsforberedelsen er en udfordring. Måske  kan en genvej være at sætte fokus på mysteriet frem for en kognitiv forståelse.

Vi har med nedenstående overskrifter forsøgt at tilnærme os nadveren - i nogle aktiviteter hvor kroppen medinddrages. Man kan vælge at bruge en enkelt eller flere af aktiviteterne for på den måde at indkredse et nadversyn.

Alt er ikke og kan ikke besvares, men hermed er der gjort et forsøg. Har du ideer eller tanker om samme vil vi meget gerne høre om dem!!

Ihukommelse - at få konfirmanderne til at forstå indstiftelsesordene - klik her.

Måltid - Man skal have det givet OG det er fællesskabet vi lever af - klik her

Fællesskab - en leg hvor alle er afhængige af alle og hvor man arbejder med kirkens symboler - klik her

Det sidste måltid - eller det første "En dag tilbage" - klik her

Absolution - af egen fortrydelse og gammelt papir, skabes et nyt stykke papir til konfirmandordet - klik her. Se også "Rens os for synd" - klik her eller Sten i døbefonten - klik her

Tro - brød og vin - men de bliver til alt - når de tros... - klik her

Se også nadverens betydning forklaret for konfirmander på grundtvig.dk - klik her

 

Paulus løb

Et Paulusløb - hvor konfirmanderne igennem leg og aktiviteter kommer tæt på Pinseunderet, sprogforvirring, rent og urent, fællesskab og nadver.

Se hele forløbet - klik her

 

 

 

 

  

 

 

Konfirmanderne gemmer sig under bordene mens de læser Pinseunderet.


 
   

 

Oplev Påsken på twitter

Få de seneste tweets om Påskens begivenheder i den rækkefølge, og på de tidspunkter hvor det sker!
Gør det ved at følge de bibelske personer og deres beskeder på Twitter gennem påsken. Marie, Peter, Johannes, Judas….

Læs mere  - klik her
   
Se artikel fra MetroXpress - klik her  
   
   
   

Konfirmandapplikation til smartphone

Giv dine konfirmander en gratis applikation til deres smartphone, som mange vil få på konfirmationsdagen eller allerede har.

Hør hvad sognepræst Carsten Dybkjær siger om applikationen - klik her.

Download applikationen fra Appel app store eller fra Android Marked.

Gavekort - lige til at printe ud - med henvisning til applikationen kan du downloade her - så du har noget at uddele til konfirmanderne.

 


 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
   
  
   
 

Her står jeg! Hvor står du?

Denne bog fortæller Luthers historie. Hvad tænkte og mente han, hvad havde han gang i? Henvendt til mellemtrinnet og derfor også relevant i forhold til konfirmandforberedelsen - læs mere her