April 2011 til inspiration

Her kort før Påske .....

  • Et par ideer man kunne vælge at arbejde med.
  • Struktur i konfirmandforberedelsen - morgentimer eller ..?
  • Konfirmandtaler - konfirmationen nærmer sig.
  • Konfirmandlejr på en efterskole.
  • Debat om anordningen og høringssvar.
  • Ny udgivelse.

Folkekirkens Konfirmandcenter forsøger fortsat at komme rundt i alle provstier og præsentere centerets tilbud. Ring og lav evt. aftale hvis vi endnu ikke har været i dit provsti!

 

Påske:

  • At løbe en fri'er - Rundbold er en god måde at eksemplificere Påskens budskab - se ideen her.
  • At konkretisere syndernes forladelse - se ideen her.
  • Humoristisk video om livet efter døden - oplæg til samtale - se ideen her.
  • Påskens indhold - Journalist for en dag - se ideen her.

Morgentimer eller ..?

Folkekirkens Konfirmandcenter har forsøgt at indsamle viden fra forskellige sogne. Det er ikke en statistisk opgørelse - men en indsamling af forskellige strukturer/mødetider.

Vi har lavet 3 overskrifter:

De traditionelle

Kombination

De anderledes

Såfremt du har en struktur som ikke er imellem de nævnte, må du meget gerne sende en mail, så vi også kan beskrive den måde I gør det på.

 

Konfirmandtaler

Vi har forsøgt at indsamle en række overvejelser omkring konfirmatisondagen, herunder et antal konfirmationstaler, flere af dem med udgangspunkt i en lille symbolsk gave til konfirmanderne.

Ligger du selv inde med noget andre kan have glæde af - så fremsend endelig dine overvejelser, liturgi eller konfirmandtale.

For overvejelser inden konfirmationsdagen - klik her.

For konfirmandtaler - klik her.

For liturgier - klik her

 

Konfirmandlejr på efterskole

En række efterskoler tilbyder samarbejde omkring konfirmandlejre.

Overnatning, mad og ofte også en del af programmet er dermed planlagt og man kan bruge tiden på samvær med konfirmanderne.

Se Anne Røndals oplevelser fra en konfirmandweekend her.

Vil du vide mere så se her - eller kontakt Folkekirkens Konfirmandcenter.
 
 

Forslag til ny anordning

Forslag til ny anordning er sendt til høring. Debatten er derfor ikke uvæsentlig. Se tanker fra Folkekirkens Konfirmandcenter - klik her.

En opfordring til at deltage i debatten! Hvordan styrker vi dåbsoplæringen? Bag en ny anordning skal der måske også følge handling? Hvor er menighedsrådene i denne debat?

Nye udgivelse - skolebibelen

Se præsentationen på Folkekirkens Konfirmandcenter, hvor du kan se en række opslag og måske bedre fornemme udgivelsen - du finder den her.

Fra Kristelig Dagblad finder du en anmeldelse her.