Crowdfunding

Med dette nyhedsbrev ønsker vi at finde penge til udvikling af en applikation med titlen "Konfirmandens bog"- som skal være gratis tilgængelig for alle konfirmander i årene fremover.

Vi har søgt midler i folkekirken og fonde uden held, og man har henvist os til de enkelte sogne, provstier og stifter.

Håber I vil støtte med et stort eller mindre beløb, så vi samlet kan finde ca. 780.000 kr til udvikling. Det svarer til, at 780 sogne giver 1.000 kr hver, 78 provstier 10.000 kr, eller alle sogne blot giver ca. 17 kr pr konfirmand.

Se kort videopræsentation - klik her eller på video nedenfor

Hvad gør man?

Ved at udfylde nedenstående formular, kan man som sogn, provsti eller stift garantere et beløb.

Først når det samlede beløb til udvikling og produktion nås, indkræves pengene pr. regning til hvert sogn, provsti eller stift.

Projektet vil derefter blive igangsat, og I vil løbende blive orienteret om udvikling og må meget gerne deltage med input og forslag.

Læs mere om projektet - klik her

Formular til crowdfunding - klik her

Med håb om opbakning!