Vi ønsker at finde penge til udvikling af en applikation med titlen "Konfirmandens bog"- som skal være gratis tilgængelig for alle konfirmander i årene fremover.

Vi har søgt midler i folkekirken og fonde uden held, og man har henvist os til de enkelte sogne, provstier og stifter.

Håber I vil støtte med et stort eller mindre beløb, så vi samlet kan finde ca. 780.000 kr til udvikling. Det svarer til, at 780 sogne giver 1.000 kr hver, 78 provstier 10.000 kr, eller alle sogne blot giver ca. 17 kr pr konfirmand.

Se kort videopræsentation - klik her eller på video nedenfor

Ved at udfylde nedenstående formular, kan man som sogn, provsti eller stift garantere et beløb.

Først når det samlede beløb til udvikling og produktion nås, indkræves pengene pr. regning til hvert sogn, provsti eller stift.

Projektet vil derefter blive igangsat, og I vil løbende blive orienteret om udvikling og må meget gerne deltage med input og forslag.

I årtier har kirkens konfirmationsforberedelse været båret af analogt materiale. Ofte har man indklistret billeder eller svaret på spørgsmål i en fortrykt bog eller i form af fotokopier i en mappe.

Med de digitale muligheder kan man i dag genskabe en lærings- og dannelsesplatform samt en dataopsamlingsenhed/portefølje, som vil give konfirmanderne og deres familier et konkret minde for livet.

Tænkningen er, at den digitale bog bruges som læringsplatform under konfirmationsforberedelse, og efter endt konfirmation kan den printes til en analog fotobog. Dermed har man samlet minder fra de samtaler og overvejelser, som konfirmationsforberedelsen gav, men også fra selve festen og konfirmationsgudstjenesten.

I en tid, hvor mange 13-15-årige har adgang til en smartphone, vil man med inddragelse af teknologien støtte præster og give konfirmationsforberedelsen et pædagogisk og fagligt løft, ligesom hver konfirmand har mulighed for at få personlig dokumentation/bog fra deres forberedelse og den vigtige familiære fest, som hvert år afholdes i ca. 45.000 hjem.

Spørgsmål som: Hvor kommer vi fra? Hvem er vi i slægt og familie med? Hvem er vi som menneske? Er min krop ok? Er jeg alene, eller har jeg en ven? fylder for de 13-15-årige og er helt naturlige samtaleemner i konfirmationsforberedelsen. Måske er mødet med kirken og præsten det sidste sted i dag, hvor en åben og fri dannelsessamtale om dybe eksistentielle spørgsmål finder sted uden krav om måling eller karaktergivning. Konfirmandens digitale bog skal opsamle disse data - i billeder, tekst og videoer – ud fra nogle læringsmæssige udfordringer i det emnevalg, som den enkelte præst vil forberede.

Applikationen vil indeholde foruddefinerede, gennemarbejdede undervisningsforslag og ideer, som kan bruges eller tilpasses til det enkelte hold sammen.

Forud for selve konfirmationen deltager de unge i en forberedelse, der har fokus på almen dannelse, indsigt i kristendommen og oplevelse af liturgiske rammer/gudstjenesten.

13-15-årige har en meget stor billedkompetence, som med indsigt kan bruges i konfirmationsforberedelsen. Her kan teknologien tænkes ind som en arbejdsform, der understøtter disse kompetencer og giver konfirmanderne mulighed for at udtrykke sig og skabe nye billeder og film med udgangspunkt i eksistentielle spørgsmål og undren. Det udelukker ikke den mere tekstbaserede undervisning, men kan ses som et supplement, hvorfor applikationen også kan bruges til at opsamle svar, overvejelser eller bønner.

Ane Stoltze Katborg, sognepræst i Sulsted, med fødderne placeret i en virkelighed tæt på konfirmanderne
Anna Døssing Gunnertoft, præst & cand. pæd., Religionspædagogisk konsulent i Aalborg stift
Finn Andsbjerg Larsen, Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, en landsdækkende
undervisningsportal under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Udviklingspartner - GoCatchUP:

GoCatchUP IVS består af app- og webudvikler Uffe Koch, konceptudvikler Morten Larsen og pædagogisk ansvarlig Jan Frederiksen. CatchUP IVS primære mission er at konstruere intuitive løsninger app- og webløsninger indenfor undervisning og formidling. 

Baggrund

Uffe Koch grundlagde i 2009 Huge Lawn Software, som blev opkøbt af Miracle Apps, hvor han fungerede som direktør til 2016. Uffe er bla. CEO i Det Gode Firma og PRE.DO. Uffe Koch har udviklet over 100 apps i Danmark, bl.a. for Fakta, Hummel og  Alinea.

Morten Larsen og Jan Frederiksen er begge uddannede skolelærere. Foruden stor undervisningserfaring er Morten ved at færdiggøre en Master i IT og læring. Jan Frederiksen har en diplom i ledelse.

 

I 2014 grundlagde Morten og Jan iParat ApS, som har udviklet den digitale læringsplatform, Elevtavlen. Elevtavlen har et eksklusivt partnerskab med Canvas by Instructure fra USA, hvor de bla. leverer løsninger til tre kommuner i Norge.