Bøn - Quiz og byt

Bøn - Quiz og byt

Mål

At tale om bøn og hvad bøn kan

At sætte ord på nogle bønner

Forløb

Minikonfirmanderne får udleveret en række spørgsmål - spørgsmålene finder du her.

  • Trin 1:   Minikonfirmanderne rejser sig, går rundt mellem hinanden og finder en partner
  • Trin 2:   Minikonfirmand A stiller  sit spørgsmål
  • Trin 3:   Minikonfirmand B svarer
  • Trin 4:   Minikonfirmand A hjælper eller roser
  • Trin 5:   Minikonfirmand B stiller sit spørgsmål
  • Trin 6:   Minikonfirmand A svarer
  • Trin 7:   Minikonfirmand B hjælper eller roser
  • Trin 8:   Minikonfirmanderne bytter spørgsmål, siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2
  • Efterfølgende en kort snak om bøn
Arbejdsmetode

Cooperative learning - samtale

Tekster

Tanken er at få minikonfirmander til at tænke bøn i deres hverdag. Lade dem overveje hvad man kan bede om, og hvad nogle af bønnerne i fadervor betyder!

Matt. 7,7 - Bed og i skal få

Matt. 6, 5-13 - Vejledning i bøn, Fadervor

Forberedelse

Print spørgsmål ud og klip dem i stykker

Materialer

Spørgsmål til Quiz og byt - klik her

Spørgsmål til Quiz og byt i word så de kan redigeres - klik her

Varighed

10-20 minutter