Det onde i vores liv?

Det onde i vores liv?

Mål

At tale om det onde

At tale om det, der frister

Forløb

Konfirmanderne får udleveret en række spørgsmål - spørgsmålene finder du her.

  • Trin 1:   Konfirmanderne rejser sig, går rundt mellem hinanden, finder en partner
  • Trin 2:   Konfirmand A stiller  sit spørgsmål
  • Trin 3:   Konfirmand B svarer
  • Trin 4:   Konfirmand A hjælper eller roser
  • Trin 5:   Konfirmand B stiller sit spørgsmål
  • Trin 6:   Konfirmand A svarer
  • Trin 7:   Konfirmand B hjælper eller roser
  • Trin 8:   Konfirmanderne bytter spørgsmål siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2

Efterfølgende læses eller fortælles "Jesu fristelse i ørkenen", hvor de samme temaer berøres.

Man kunne også vælge at læse den op fra Menneskesønnen af Peter Madsen.

Arbejdsmetode

Igangsættende samtale med Quiz og byt som redskab

Tekster

Jesu fristelse i ørkenen - Matt 4,1-11

Forberedelse

Printe kort ud og klippe dem til.

Evt. skal nogle kort gentages, hvis der er mere end 15 på holdet?

Materialer

Spørgsmålskort - klik her.

Varighed

30-45 minutter

Diverse

Man skal være opmærksom på, at nogle af spørgsmålene går meget tæt på - evt. skal de blot bekræfte spørgsmålet ikke nødvendigvis forklare.

Eksempel:

Fristes du sommetider til at sende en ond SMS? Hvis du gør det, hvad skriver du?

Hvis to konfirmander mødes i ovenstående spørgsmål, og den ene faktisk har sendt en grim sms til den anden, kan situationen blive særdeles svær for parterne, men måske også åbne op for en MEGET vigtig samtale.