Krammekors

Krammekors

Mål

At lære om korsets betydning

At bruge hænderne og lave sit eget kors

Forløb

Lav Krammekors med konfirmanderne. Tal om korsets betydning og lav jeres egne kors. De er gode at have i lommen, og urolige konfirmander kan også have glæde af noget at røre ved, hvis der er uro i kroppen.

Læs mere på www.krammekors.dk

Leif Hygild skriver følgende om Krammekors i konfirmationsforberedelsen:

Det vil være en god ide at bruge to undervisningsgange på det. Den første gang arbejdes der med korset over et bredt spektrum, for eksempel korset som symbol i bibelteksterne og salmerne, altså i en teologisk kontekst. Samtidig kan man også gøre opmærksom på de mange steder, hvor korset optræder i vores hverdag.

Anden undervisningsgang udleveres det lille trækors; her tales der om at få slebet kanter af, ikke alene i dagens aktivitet men også i overført betydning. Vis for eksempel filmen “På kryds og tværs” og giv en introduktion til, hvordan man hurtigst og bedst får slebet korset. Her kan man også vise den lille film “Slib løs”.

Sammen med korsene får man sandpapir i forskellige kornstørrelser, et groft, et mellemfint og et meget fint stykke. Når slibningen er færdig, giver man sit kors lidt af den medfølgende olie, således at farverne i træet træder frem og korset ikke tager imod snavs.

Det vil være optimalt at bruge to timer på korset, inklusive en pause. Hvis der slibes krammekors indendøre, skal man naturligvis tænke på, at der skal støvsuges eller vaskes efter aktiviteten. Vælger man at lave krammekorsene på en konfirmanddag eller weekend, kan man med fordel lade projektet strække sig over længere tid.

“Hvornår er det godt nok?” Den afsatte tid kan jo være en god ramme for, hvornår arbejdet med korset er færdigt. Nogle konfirmander får slebet en lille smule af kanterne, mens andre tager godt fat og får slebet sig ned gennem de forskellige lag i krydsfinéren. Endelig kan den enkelte, hvis lysten er til det, tage lidt sandpapir med hjem og gøre arbejdet færdigt.

Arbejdsmetode

Refleksion og taktilt.

Forberedelse

Indkøb materialet på www.krammekors.dk

Omtale

Sognepræst Mette Born Djurhuus siger:

“Konceptet med krammekorsene var nyt og ret så interessant. Først fik konfirmanderne en introduktion via billeder, som gav et meget godt indtryk af, i hvor mange sammenhænge rundt omkring os, korset rent faktisk er repræsenteret. Efterfølgende arbejdede konfirmanderne med at slibe kanterne til, både i bogstavelig og i overført betydning. Det kom der mange givende samtaler ud af mand-til-mand. Og netop det at være kreativ og samtidig have noget mellem hænderne var med til at åbne op og give refleksionen en helt naturlig plads. Det fungerede optimalt. Krammekorsprojektet er hos os derfor også blevet en fast bestanddel af konfirmandernes årshjul. Næste år overvejer vi dog at lægge det tidligt i forløbet, så krammekorset kan få sin faste plads i lommen fra starten og tages frem i sammenhænge, hvor korsets betydning bliver behandlet i undervisningen”.

Flere af konfirmanderne har i deres evaluering fremhævet Krammekorsprojektet: “Noget af det sjoveste var, da vi lavede krammekors sammen med Leif”. (Lea, Mathias, Daniel) “Det var fedt at være kreative, som dengang vi lavede krammekors”. (Caroline) “Det bedste var at slibe kors med Leif”. (Alfred)