Et godt råd

Et godt råd

Mål

At overveje, hvad konfirmanderne skal have med ud i livet

Forløb

Sørg på forhånd for, at forældrene har modtaget "Et magasin til forældre - konfirmation."

Det kan også være, du på forhånd har bedt dem læse bladet s. 24-25, ellers kan I kigge på det sammen, når I mødes til konfirmandforældreaften.

Del forældrene ind i mindre grupper og lad dem i fællesskab reflektere og samtale over de forskellige livsråd, som kendte har givet til konfirmander.

  • Hvilke råd kan de bedst lidt - hvorfor?
  • Hvilke råd er det mindst gode - hvorfor?
  • Hvilket råd vil de give med til deres egen konfirmand?
  • Har de selv fået et godt råd med ud i livet, som de husker?

På den måde får forældrene samtalet om, hvilke værdier de synes er vigtige i livet. Det er selvfølgelig ikke meningen, at de skal nå til enighed!

Arbejdsmetode

Refleksion og samtale

Tekster

Artikel s. 24-25 i Konfirmandforældremagasinet.