Tal om tro med dit barn

Tal om tro med dit barn

Mål

At inspirere forældre til at tale med konfirmander om store spørgsmål

Forløb

Sørg på forhånd for, at forældrene har modtaget "Et magasin til forældre - konfirmation."

Det kan også være, du på forhånd har bedt dem læse artiklen "Konfirmation er en once-in-a-lifetime-chance" for at tale med dit barn om alt mellem himmel og jord" s. 8-9.

Hvis de ikke har læst den, kan du fortælle nogle af pointerne.

Fremhæv evt. følgende to udsagn fra artiklen:

"Modsat deres børn har mange forældre svært ved at tale om tro."

"8 ud af 10 (konfirmander) sjældent eller aldrig talte med deres forældre om hverken konfirmandundervisning eller religiøse emner."

Det er ikke ment som noget, de skal bankes i hovedet med, men som en opfordring og inspiration til at tale med deres børn om de store spørgsmål.

Lad forældrene sidde i mindre grupper, så de får mere mod på at tale sammen, og lad dem efter tur trække et kort, som de kan tale om i fællesskab - klik her.

Arbejdsmetode

Refleksion og samtale

Tekster

Artikel "Konfirmation er en once-in-a-lifetime-chance" for at tale med dit barn om alt mellem himmel og jord" s. 8-9 fra Konfirmandforældremagasinet.

Forberedelse

Print spørgsmålsark til hver gruppe.

Diverse

Vær opmærksom på, at det kan være svære emner at sætte ord på, så fornem dig frem i forhold til, hvor længe de kan holde snakken kørende.

Overvej evt. at opdele i fædre og mødre, så kvinderne ikke overtager snakken, og mændene forbliver tavse.