Gretha >< Luther

Gretha >< Luther

Mål

At forstå, at man kan finde Luthers indignation og oprør i nutiden

At opgøret mod aflad også findes i dag

Forløb

Gretha Thunberg er en kendt person blandt mange unge!

Vis billedserie - klik her - og fortæl.

  • Gretha besluttede sig for at handle og satte sig med sit skilt ved en offentlig bygning/sin skole. Hendes udsagn blev delt over hele verdenen.
  • Luther besluttede sig for at handle og satte et skilt med teser op på en offentlig bygning/kirken. Hans udsagn blev delt over hele Europa.
  • Gretha taler imod dem der sidder på magten i FN, til generalsekretæren og til Paven (tre billeder).
  • Luther talte imod dem, der sad på magten - her i Worms og frem for alt imod Paven.
  • Grethas synes, det er oprørende, at vi forsøger at betale os fra de klimaproblemer, vi selv har skabt. Hun kræver omvendelse.
  • For Luther var det oprørende, at vores trosforhold var blevet et pengeforhold.
  • Gretha stod alene på FNs Cop24 og sagde "Jeg bekymrer mig ikke om være populær. Jeg bekymrer mig om klimaet og en levende planet." - klik her
  • Luther var ikke populær og ret alene i Worms hvor han sagde "Her står jeg og kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Amen."
  • Luther ”Bønner og tårer er kirkens våben” - se Gretha på video fra FN - klik her
  • For dem begge var og er det et oprør mod aflad,

Lav efterfølgende aktiviteten Aflad - klik her

Inspiration hugget fra Per Øhrgaads artikel i KD side 21 fredag den 29. august 2019

 

Arbejdsmetode

Samtale og aktivitet

Tekster

Gretha tale ved FNs generalforsamling:

Hør og se Gretha Thunbergs tale - klik her

Luthers Teser:

28. Det er sikkert, at når pengene i kisten klinger, så øges profitten og begæret; men kirkens forbøn er alene bundet til Gud

32. Den, som tror, at han gennem afladen kan sikre sig sin frelse, bliver for evigt sammen med sin læremester fordømt.

35. Det er ikke en kristen prædiken, når de lærer, at man kan frikøbe sjæle uden bekendelse eller med nødvendig anger.

39. Selv for de lærdeste teologer er det meget svært overfor folket på samme tid at prise afladens fylde og oprigtigt anger.

43. Man skal lære de kristne: at man tjener de fattige bedre ved at give til dem eller låne til dem, end at købe aflad.

72. Men sandelige, den som går imod disse afladskræmmers griske og frivole ord, han skal være velsignet.

Link til alle teser - klik her

 

 

Forberedelse

Sikre at billeder kan vises

Evt. udprint af billeder til øvelsen aflad - klik her

Materialer

Billedserie pdf udgave - klik her

Billedserie som powerpoint - klik her