Andagt 22.s.e.trin (I)

Andagt 22.s.e.trin (I)

Mål

At holde andagt om tilgivelse

Forløb

På gulvet:

Spred en række udsagn ud på gulvet - klik her

Bed konfirmanderne placere dem ud fra to begreber – Tilgivelse er mulig >< uopretteligt

Hvad er muligt at tilgive? Hvad er sværest/uopretteligt, måske så svært, at konfirmanderne ikke mener, det kan tilgives?

Tal om, hvorfor noget kan tilgives, mens andet ikke kan.

Spørg hvem og hvorfor man tilgiver? Er det for den, det er gået ud over – eller for en selv?

Læs: teksten Matt 18,21-35

Arbejdsmetode

CL aktivitet og samtale

Tekster

Matt 18,21-35 Den gældbundne tjener

Forberedelse

Udprinte udsagn

Materialer

Udsagn - klik her

Varighed

10-20 minutter