Spørgsmål ved indskrivning/forældremøde

Spørgsmål ved indskrivning/forældremøde

Mål

at sætte en samtale i gang mellem konfirmander og forældre

at få øjnene op for de spørgsmål man kan tale om til konfirmationsforberedelse

at fornemme hvor konfirmander og forældre står

Forløb

Vi ønskede at blive klogere på konfirmanderne og deres forældre - ikke mindst i forhold til hvad de fandt særligt vigtigt og interessant. Derfor satte vi 42 spørgsmål op i kirken  - klik her - til indskrivningsgudstjenesten. Efter gudstjenesten og en lille introduktion til hvad konfirmationsforberedelse er blev alle konfirmanderne udstyret med 3 orange post-it’s og forældrene fik 3 blå. De skulle så markere, hvilke spørgsmål de syntes var de mest interessante/vigtige.

Janne Meibom
Sognepræst i Ringsted sogn

Arbejdsmetode

Refleksion og samtale

Forberedelse

Udprinte spørgsmål/udsagn

Anskaffe post-it i to farver

Materialer

Udsagn - klik her