Andagt 2.s.e.h3k (I)

Andagt 2.s.e.h3k (I)

Mål

at tale om forvandling

Forløb

Begynd med at læse teksten Joh. 2,1-11 for konfirmanderne.

Opgaven er nu at få konfirmanderne til at reflektere over forvandling. Jesus kunne forvandle vand til vin, men hvordan kan forvandling være relevant for os i dag? 

Vis fem billeder  - klik her - for konfirmanderne med følgende motiver: en blomst der bryder igennem asfalt, et foster, en sol der står op, en larve bliver til sommerfugl, venskaber opstår. Spørg konfirmanderne hvad disse billeder har med forvandling at gøre? Lad eventuelt konfirmanderne tale sammen to og to. Kom selv med indspark for at sætte samtalen i gang.

Afslut andagten med at komme med dit eget bud på forvandlingens rolle i Jesu virke, og hvad det betyder for os i dag. For eksempel den ultimative forvandling da gud blev menneske, eller at Jesu grundlæggende forvandling er kærlighed.

Tekster

Joh 2,1-11

Materialer

5 billeder kan vises eller printes ud - klik her