Andagt Seksagesima (II)

Andagt Seksagesima (II)

Mål

At holde andagt om at hvad Guds rige er

Forløb

Inden andagten printes billeder ud og lægges rundt i kirkerummet/andagtslokalet. Hent billedmateriale - klik her

Præsenter kort dagens tema 

I bibelen giver Jesus forskellige bud , hvad gudsriget er. Ofte taler han i billeder, f.eks. at gudsriget er som en kornmark, en vingård eller et sennepsfrø, som det står beskrevet i dagens tekst. Det kan være svært at give et enkelt svar på, hvordan Guds rige viser sig. I billedmaterialet findes 25 forskellige bud på, hvordan et glimt af gudsriget kan se ud.  

Konfirmanderne får nu tid til at gå rundt at kigge på alle billederne og vælge et, som de synes, ligner deres forståelse af gudsriget. Flere kan godt vælge samme billede. Når de har valgt billedet, taler de sammen to og to om, hvorfor de netop har valgt det billede. Inden øvelsen kan det være en god ide, at vise nogle eksempler fra billedmaterialet.   

Afrund øvelsen ved at medbringe dit eget billede og fortæl konfirmanderne, hvad Guds rige er for dig. Inddrag dagens tekst og reflekter over de billeder, Jesus fremlægger i den.  

Tekster

Mark 4,26-32

Forberedelse

Print billeder - klik her

Varighed

10-20 minutter