Samtale med Hanne - en dukke

Samtale med Hanne - en dukke

Mål

At være  identifikationsfigur

At bygge bro imellem kirken og de unges verden

Forløb

Hanne er med hver gang til konfirmationsforberedelse. Hun er identifikationsfigur for konfirmanderne og bygger bro mellem konfirmandernes livsverden og den bibelske fortælling. Hver gang har hun oplevet noget, som den bibelske fortælling på én eller anden måde svarer på. Den dag, videoen blev optaget, var Hanne frustreret over, at hun hele tiden oplever at være for lille til noget – en frustration, som konfirmanderne helt sikkert kan genkende. Hanne fortæller en hel række af episoder, hvor hun oplevede at være for lille. Konfirmanderne byder flittigt ind, og fortæller også om noget, de godt kan. F.eks. er der en, der fortæller, at han ikke er for lille til at lave aftensmad!

Hanne-skuespillet denne dag leder over til fortællingen om profeten Samuel, som besøger den gamle far Isaj, fordi Gud har sagt til Samuel, at han skal salve én af Isajs sønner til konge. Det viser sig hverken at være den ældste, den højeste, den stærkeste, den klogeste eller den flotteste. Til sidste er der ikke flere sønner – nå, jo, der er den lille David, som ikke rigtig duer til noget – andet end at passe får. Men ham er det! Den mindste kan Gud bruge, han bliver udvalgt

Hanne afrunder fortællingen. Præsten fortæller, at Gud kan bruge alle, selv den mindste, til at sprede sin kærlighed i verden.

Se kort forløb på video - klik her

Se hvordan dukken bruges - klik her

Arbejdsmetode

Dialog

Tekster

1 sam 16,4 ff Samuel salver en ny konge

Varighed

5-10 minutter

Diverse

Aktiviteten er lavet for udviklingshæmmede konfirmander med og uden talesprog.