Høst

Høst

Mål

At overveje, hvad høst er, og om man selv kan høste

At tænke over, hvad der skal til for at høste

At rette forløbet mod at sige tak til det, der er givet

Forløb

Kort indledning om, hvad høst er. Man kunne sige noget om:

  • En bevægelse i et årshjul
  • Sæd, men også om arbejde og pasning som forudsætning for høst
  • Evt. om at når høsten slår fejl kan nogle mennesker dø af sult se de første 1.43 sekunder af denne video - klik her
  • Hvad man skal stille op med sin høst

Omdel billedark - klik her - og lad dem to og to afgøre, hvad man kan høste. Er det kun grøntsager og landbrugsprodukter, eller kan man høste venskaber, kærlighed, karakterer, resultater?

Hvad er givet?

Hvordan sår man?

Hvad kan man selv gøre?

Læs eller genfortæl nu lignelsen om sædemanden Mark. 4 og tal om, hvordan vi i vores eget liv kan gøre os umage for at vores egen høst kommer til at lykkes, så det ikke kun bliver til gavn for os selv, men også for andre.

 

 

Arbejdsmetode

To og to samtale og refleksion

Tekster

Mark 4,1-20 Lignelsen om sædemanden

Forberedelse

Udprint af billedark ark

Materialer

Billedark - klik her

Varighed

15-30 minutter