Ståtrold

Ståtrold

Mål

At lege og få luft

At tale om at og blive levende igen

Forløb

En deltager er trold og prøver at fange de andre. Når trolden rører dem, er de "døde", og må ikke flytte sig. Resten af deltagerne kan befri vedkommende ved at røre ham/hende.

Variationer:

  • at "de døde" skal have en knuser for at blive levende (også kaldet knuse tagfat).
  • at deltagerne skal kravle gennem vedkommendes ben  for at befri "den døde" eller skal stå som spejlbillede af stillingen, som "den døde" har indtaget.
  • at når man har været ståtrold 3 gange, går man ud. Den første der går ud, bliver trold i næste leg.

Før eller efter kan man have en kort samtale om, at vi alle skal , at livet er skrøbeligt - men at vi også har et håb om et nyt liv.

Arbejdsmetode

Leg

Tekster

Tanken med denne aktivitet er at tale om død og opstandelse.

Mark 16,1-8 - Jesu opstandelse

Forberedelse

Ingen

Materialer

Ingen

Varighed

10-15 minutter