Quiz og byt om at være udenfor

Quiz og byt om at være udenfor

Mål

At reflektere over teksten med Zakæus

at tage stilling til spørgsmål om snyd, give plads, at være udenfor

Forløb

Konfirmanderne får udleveret en række spørgsmål - klik her

  • Trin 1:   Konfirmanderne rejser sig, går rundt mellem hinanden, finder en partner
  • Trin 2:   Konfirmand A stiller sit spørgsmål 
  • Trin 3:   Konfirmand B svarer
  • Trin 4:   Konfirmand A hjælper eller roser
  • Trin 5:   Konfirmand B stiller sit spørgsmål
  • Trin 6:   Konfirmand A svarer
  • Trin 7:   Konfirmand B hjælper eller roser
  • Trin 8:   Konfirmanderne bytter spørgsmål, siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2
Arbejdsmetode

Legitim kropslig aktivitet baseret på Cooperative Learning.

Tekster

Luk 19,1 Zakæus

Forberedelse

Print ark med spørgsmål.

Materialer

Ark med spørgsmål - klik her

Varighed

10 min.