Samfundssind

Samfundssind

Mål

At overveje om begrebet samfundssind er synonymt med begrebet næstekærlighed

At sætte begrebet ind i en historisk kontekst

Forløb

Vis video-klip fra den 11. marts, hvor Mette Frederiksen taler om samfundssind - klik her

Bed nu konfirmanderne svare på følgende quiz - klik her
(Kaldt en quiz - men er mere overvejelser til refleksion i quiz form)

Gennemgå nu 2-3 konfirmanders svar og tal med dem om, hvor og hvornår der er en forskel.

Ifølge ordbogen betyder samfundssind...

indstilling der vidner om at man sætter hensyn til samfundet højere end snævre egeninteresser.

Fortæl dem, at næstekærlighed kan vi læse om i Bibelen.
Fortæl eller oplæs Luk 10,25-37.

Opfølgende afklaring!

Afrund evt. med en snak om, hvorfor Mette Frederiksen ikke bruger ordet næstekærlighed?

Om ordet samfundssind i ordbogens formulering kunne ændres til:

indstilling der vidner om at man sætter næsten højere end snævre egeninteresser.

NB: Video og quiz findes også i digital form - klik her

Arbejdsmetode

Oplæg, refleksion og samtale

Tekster

Luk 10,25-37 Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Forberedelse

Print opgave ud - klik her

Gør klar så du kan vise video

Materialer

Quiz/refleksionsopgave - klik her

Varighed

15-30 minutter