Med hjerte mund og hænder

Med hjerte mund og hænder

Mål

Generationsmøder på coronaens betingelser

Samskabelse mellem kirke og plejehjem

at børnene lærer om baggrunden for både befrielsen 4. maj og for Store Bededag

at skabe glæde

Forløb

Syng med børnene på kirkepladsen på Befrielsesdagen 4. maj og lad børnene synge for på plejehjemmenes udeområder i dagene op til Store Bededag med sang og leg

Mini Gudstjeneste Gårdsanger Befrielse og Bededag = MGGBB

Besøg med fællessang af kirkernes minikonfirmander i gårdsangergrupper på max 10 på bosteder, pleje- og aflastningshjem. Bededagene er alle dage er blev brugt til at ”nedbede Guds fred” for alle i kriser og i nød: for at bede om befrielse for landeplager, som fx besættelsen 1940-1945 var det eller som corona er det nu. Et af de bedste og mest glædesskabende våben i den slags kriser er:  at synge og lege sammen.

 • Sangforslag: Giv os lyset tilbage, Det er i dag et vejr, En lærke letted, Jeg ved en lærkerede, Du satte dig selv i de nederstes sted, Nu takker alle Gud
 • Legeforslag: Kongens efterfølger, To mand frem for en enke, Jeg gik mig over sø og land
 • Bibelfortællinger: genfortællinger af Den Barmhjertige Samaritaner og De fortabte Sønner

Livet er for tiden mere præget af angst og uro end det plejer. Så meget vigtigere er det at folde kristendommens tro, håb og kærlighed ud i sang. Her i coronatiden er det godt at mindes hvordan bøn er at være noget for andre ved at sprede glæde.  Så det er om at komme i gang og komme udenfor!

Mandag 4. maj

… mødes man uden for kirken med sin gårdsangergruppe
Der deles bloklys og sangblade ud, fortælles om befrielsen og lysene i vinduerne 4. maj 1945. Bloklysene er en gave de kan sætte i vinduerne derhjemme.
Børnene lærer sangene og leger de gamle lege – med corona-rettelser.
Der fortælles om Store Bededag, en endnu ældre tradition end lysene i vinduet.

 • i middelalderen bredte de mange bededage sig ud over hele kirkeåret
 • efter reformationen (1536) blev de i 1686 samlet til tre bededage
 • ”vores” Store Bededag overlevede som den eneste helligdagsreformen i 1770
 • 250 år efter, her i 2020, har vi Store Bededag endnu – og har mere brug for den end nogensinde.
 • Børnene får historien om, hvordan bededage alle dage er blev brugt til at ”nedbede Guds fred” for alle i kriser og i nød: for at bede om befrielse for landeplager, som fx besættelsen 1940-1945 var det eller som corona er det nu.
 • Gå eventuelt en tur i skoven (hvor det er tilladt) med børnene efter bøgegrene og tag dem med, når I går på besøg på lokale plejehjem og bosteder. Grenene minder om at man i gamle dage gik på volden Store Bededags aften og nød de forårsgrønne træer. De træer som beboerne i år ikke kan komme ud til pga. corona.

På besøgsdagen 8. eller 9. maj

 • Gårdsangergruppen kommer til plejehjemmet i god tid
 • Gårdsangergruppen synger fra plejehjemmets/bostedets udeområder neden for altaner og balkoner op til og sammen med beboerne efter anvisning fra stedets ledelse.
 • Vær opmærksom på at mange af de ældre meget gerne synger med.
 • Når sangene er sunget - eller imellem sangene, så leg på plænen eller i plejehjemsgården – på corona-måde.
 • Beboere og personale sidder for sig på altaner og i forhaver,
 • børn og frivillige leger efter de nye corona-regler de gamle lege og bliver rettet af beboerne, som kender legene bedre.
 • Leg hjælper og heler: Hvad legede børn i gamle dage? Og kan vi lege de lege endnu?
 • Kristent billedsprog og sange blander sig ind imellem legene og bibelfortællingerne om de fortabte sønner og den barmhjertige samaritaner fortæller noget om, hvor glade vi bliver af at blive taget imod, af at give og af at blive set som dem vi er. Hvorfor ville den sure søn ikke lege med? Hvad forhindrede præsten og levitten i at hjælpe?

 Rose Marie Tillisch

Arbejdsmetode

At mødes, leg og sang

Forberedelse

Til den der organiserer

Her er en mulig fremgangsmåde. Begynd med at gøre to til tre ting samtidigt:

Få en aftale på plads med plejehjemsledelsen:

 • Kontakt kommunens lokale plejehjems- og bostedsledelser, demenskoordinatorer, aktivitets og oplevelsesmedarbejdere o.l. og hør om de gerne vil have et udendørs MGGBB-besøg i ugen op Store Bededag den 9. maj fra jeres sognekirke. Aftal tidspunkt og udendørs mødesteder med ledelsen. Gør klart at I overholder alle corona-regler OG

Ring til børne- og ungdomsgrupper og familier knyttet til sognets arbejde.

 • Saml dig en lille gruppe på en fem-otte stykker fra kirken bestående af børn, unge og voksne med lyst til at synge og gå ud og synge for mennesker på plejehjem og bosteder. Hver kirke kan sende flere hold på max 10 ud, hvis der er flere steder i sognet der har lyst til gårdsanger-besøg OG

Få samarbejde i gang med frivillige fra kirken:

 • menighedspleje, kirkekor, menighedsråd, samt kirkens ansatte: præster, kirkesangere, organister. 
 • Sammensæt et program med Befrielses-, forårs- og Store Bededagssange (se ovenfor)

Send sangvalget til plejehjemsledelsen så der kan trykke sangblade til dem der vil synge med
Øv jer 4. maj på mødesteder uden for kirken. Overhold afstand også når I øver.
Gå på besøg på plejehjemmene efter aftale med ledelsen fx 8. eller 9. maj.