Konfirmandtest

Konfirmandtest

Mål

at skabe overvejelser om man kan måle sig til at være klar til at blive konfirmeret

at overveje hvordan Gud måler

Forløb

Send testen til konfirmanderne - klik her

Om de finder ud af sammenhængen før det endelige svar, hvor alle vil få 13 rigtige er spørgsmålet.

De fleste vil sikkert glæde sig, føle sig heldige og det kan man jo så sige et par ord om: Guds uretfærdige retfærdighed.

Arbejdsmetode

Test

Forberedelse

Udsende link - bruger du sms kan det anbefales at sendes hel linket: https://www.kateket.dk/konfirmandtest/

 

 

Varighed

10 minutter