Kropsidealer - unik og normal

Kropsidealer - unik og normal

Mål

At tale om kropsidealer

 

Forløb

Indled med at vise et billede fra kampagnen "For almindelige kvinder". Billedet er det første i denne powerpoint præsentation - klik her (eller hvis du foretrækker en PDF, så brug denne i stedet - klik her) Få konfirmanderne til deskriptivt at fortælle, hvad de ser. Vis dem derefter de følgende billeder om mandekroppen i samme powerpoint/PDF og lav samme deskriptive øvelse. Det er en forsigtig måde at tilnærme sig et emne, der er følsomt for mange unge.

Tal nu om følgende:

  • Hvordan vil I beskrive nutidens kropsideal for piger?
  • Hvordan vil I beskrive nutidens kropsideal for drenge?
  • Hvem eller hvad bestemmer, hvordan kropsidealet skal være?
  • Hvordan er I selv påvirkede af kropsidealer?

Læs derefter denne artikel højt for konfirmanderne - klik her Artiklen er skrevet af en ung pige og fortæller om hendes oplevelser omkring synet på kroppen. 

Lav derefter en værdilinje-øvelse baseret på udsagn fra artiklen:

  • Lav en usynlig linje ned gennem rummet. Den ene ende markerer "enig", den modsatte ende markerer "uenig". Linjen derimellem graduerer de to udsagn
  • Læs et udsagn op fra artiklen, som konfirmanderne skal tage stilling til. Når de har taget stilling med sig selv, placerer de sig rent fysisk på linjen alt efter hvor enig eller uenig, man er. Lad dem tale sammen to og to eller i plenum om, hvorfor de har placeret sig, hvor de har. Gentag med alle udsagnene - klik her

Vis konfirmanderne billedet - klik her

Er det rigtigt, at vi alle både er unikke og normale? Hvad ville Gud synes?

Alle konfirmander noterer nu én ting ned om sig selv, der er "normalt" og én ting, der er "unikt".

 

Forberedelse

Sikre, at du kan vise powerpoint eller PDF i konfirmandstuen.

Hav papir og blyant klar til hver konfirmand.

Materialer

Powerpoint - klik her

PDF - klik her

Varighed

30 min.

Diverse

Denne aktivitet indgår i materialet til "Uge 6 - krop og grænser" - klik her