Sorte kugler - en film

Sorte kugler - en film

Mål

At skabe rum for samtale om synd

Forløb

Første dobbeltlektion:

  • Se filmen - den varer 80 minutter. Se kort beskrivelse af filmen her.
  • Se trailer

 

Anden dobbeltlektion:

  • Gennemgå ”De syv dødssynder”.
  • Kort med de syv dødssynder udleveres til syv personer.
  • De skal gå rundt imellem de øvrige og spørge dem, om de ved, hvad eksempelvis ”griskhed” betyder. Når en har svaret, får denne kortet og går videre i gruppen.
  • Dem der ikke har et kort i hånden rækker hånden op, så de andre kan spørge dem.
  • Husk at de skal aflevere kortet efter svar, så der er bevægelse i de syv kort!

Derefter taler vi om de svar, de har fået.

  • I anden runde skal konfirmander gå rundt på helt samme måde med de samme kort, men denne gang skal de spørge hinanden, om Alex Klein repræsenterede den pågældende synd i filmen. Igen får de ca. 10 minutter.

Da vi gennemgik deres svar i denne runde, fandt vi frem til, at Alex repræsenterede alle syv dødssynder.

 

Anne Gadsbøll, Brøndby Strand

Arbejdsmetode

Efter at have set filmen arbejdes med en struktureret arbejdsmetode i form af klare aftaler og brug af kort.

Konfirmanderne bliver brugt fysisk, da de skal gå rundt og møde hinanden.

Tekster

"Lastekatalog" fx 1 Kor 6,9-11 eller Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer.

 

De 7 dødsynder som beskrevet at Thomas Aquinas:

1) Hovmod (superbia)

2) Griskhed (avaritia)

3) Nydelsessyge/utugt (luxuria)

4) Misundelse (invidia)

5) Fråseri (gula)

6) Vrede (ira)

7) Ladhed/dovenskab (acedia)

 

 

 

Forberedelse

Købe film fx ved www.imusic.dk

Downloade kort, skrive dem ud og evt. laminere dem.

Materialer

Filmen "Sorte kugler".

Kort til aktivitet omkring de 7 dødssynder. Hent dem her.

Varighed

2 lektioner efterfølgende 1 lektion

Diverse

Efterfølgende lagde jeg hele Fadervor ud på gulvet med et ord på hver A4 ark (ide fra Folkekirkens Konfirmandcenter, som også har hele Fadervor som printversion) - hver ord ligger i en plastlomme.

De gik først Fadervor uden nogen opgave to gange. Den tredje gang blev de bedt om at stille sig ved et ord, som de kunne forbinde med Alex Klein i filmen. Én stilllede sig ved ”Far” (”fordi han er far til en pige, og det handler om det”), én stillede sig ved ”vilje” (”fordi alt handler om Alex vilje”), én valgte ”onde”, tre valgte ”fristelse” osv.

Det gav dem en god forbindelse mellem den bøn de skal lære og den konkrete film/det konkrete emne, vi arbejdede med.