Ordets magt

Ordets magt

Mål

At tale om ordets magt

Forløb
  • Se videoen 'Ordets magt' med konfirmanderne - klik her.
  • Afklar om alle har forstået indholdet evt. ved at lade en konfirmand fortælle handlingen.

Lad dem to og to finde ord,

  • der kan gøre ondt,
  • der kan gøre godt,
  • der kan ændre ens liv

Tal i fællesskab om ord

Afslut evt. med at fortælle om ...

  • Skaberordet 1. Mos eller
  • Johannesprologen
Arbejdsmetode

Oplevelse og samtale

Tekster

1 Mos

Joh 1

Forberedelse

Sikre at man kan vise video.

Materialer

Videoen 'Ordets magt' - klik her.

Varighed

45 minutter

Diverse

Fjernundervisning:

Bed konfirmanden lave opgaven sammen med en eller begge forældre.