Undervisningen foregår i kirkerummet

Varighed: 60 min

Undervisningen er båret af en ”høre-, gøre- og væresammenhæng”. Der er noget, der skal høres, når det gælder formidling af kristendom. Der er noget, der skal gøres, hvis det, jeg hører, skal have en mulighed for at gå i dialog med og blive en del af livshorisonten. Endelig er der en være-sammenhæng, en gudstjenestelig sammenhæng, som jeg må have lov til at hvile i.

1. Dagens salme og Fadervor, evt. også en indlært salme efter ønske

2. Dagens billede

3. Dagens Jesus-fortælling og Trosbekendelsen   

4. Opfølgning på sidste undervisningsgangs hjemmeopgave (der løses i fællesskab med skolens pædagoger)

5. Dagens katekismussætning, der læres udenad i legende form, og hjemmeopgave til næste gang

6. Dagens temaarbejde (aktivitet)

7. Juice og pebernødder – til et fortælleafsnit af bibelhistorien

8. Konfirmation ved alteret (forløbet bygges op undervejs som et udfoldet ritual med Trosbekendelse, Fadervor og konfirmationsord) og afslutning (velsignelse og afslutningsvers).

Efter hver gang udformes et nyhedsbrev til forældre, konfirmander og skolens pædagoger med fotos og kort beskrivelse af undervisningen og opgaver til næste gang – som samtaleoplæg både mellem konfirmander og pædagoger i forberedelsen og mellem konfirmander og forældre.

Lektion + Salmer

Tema

Billede

Jesus-fortælling

Katekismus-sætning

Aktivitet

Opgave (stillet gangen før)

           1.

DDS 749

DDS 752

Jesus og fortællingen om ham – skabelse og tro

Steigerwald: Bleib sein Kind

Stormen på søen (Matt 3,23-27)

Tro er tillid til Gud

Vi ser på kirken udvendig og indvendig – særligt kirkeskibet

Øv Fadervor

Lektion + Salmer

Tema

Billede

Jesus-fortælling

Katekismus-sætning

Aktivitet

Opgave (stillet gangen før)

           2.

DDS 749

DDS 52

Jesus’ forkyndelse

Otto Münch: Bronzerelief Den gældbundne tjener

Lignelsen om den gældbundne tjener (Matt 18,21-35)

Elsk Gud og næsten

Vi lægger farver på Jesus’ kors (relief-kors)

Øv Trosbekendelsen (forsagelse + 1.trosart.)

           3.

DDS 15

DDS 752

Jesus – sandt menneske og sand Gud

Emil Nolde: Julenat

Jesus som 12-årige i templet (Luk 2,41-52)

I Jesus møder vi Gud

Vi bevæger os i kirkerummet fra station til station i Jesus’ liv og reflekterer over forskel/sammenhæng til vores liv

Øv Trosbekendelsen - 2.trosart.

 

           4.

DDS 15

DDS 52

Dåben

Walther Habdank: Jonas i hvalen

Dåbsbefalingen (Matt 28,16-20)

Jesus og børnene (Mark 10, 13-16)

Dåben er, at Gud nu altid er foran os

Vi taler om dåb ud fra konfirmandernes dåbsudstilling – og overvejer, hvad dåb er for os – med hånden på døbefonten

a. Øv Trosbekendelsen – 2.trosart.

b. Tag noget med fra jeres dåb

c. Vælg konfirmationsord

           5.

DDS 52

DDS 192

Bøn

Sameena Querishi forbereder mindemåltid for sin søn (dokumentarfoto)

Jesus i Getsemane (Mark 14,32-42)

+ Fadervor (Matt 6,9-13)

Bøn er Gud online

Vi bruger Fadervors bønner og konfirmandernes forklaringer i et liturgisk forløb ve alteret

a. Øv Trosbekendelsen – 2.trosart.

b. Giv jeres forklaring til en af Fadervors bønner

           6.

DDS 192

DDS 754

Trosbekendelsen og konfirmationen

Rembrandt: Den fortabte søn

Lignelsen om den fortabte søn (Luk 15,11-32)

Trosbekendelsen er et billede af Gud, malet med ord

Vi arbejder med konfirmationsordene i et liturgisk dramaforløb

a. Øv Trosbekendelsen – 3.trosart.

b) Hvad betyder konfirmation?

           7.

DDS 749

DDS 754

Gudstjenesten

Niels E.Steffensen: Søndag

Jesus’ opstandelse og mødet med ham på ugedagen (Joh 20,19-29)

Gudstjenesten er troens brændpunkt

Vi laver gudstjeneste sammen

a. Øv Trosbekendelsen – 3.trosart.

b) Gå i kirke

           8.

DDS 192

DDS 752

 

Nadveren

Oblaten

Skærtorsdag (Luk 22,7-23)

Nadver er plads ved Guds bord

Måltidsfællesskab i våbenhuset – og ved alteret

Find fem vigtige ting til det gode liv

           9.

DDS 749

DDS 15

Påske – død og opstandelse

Rembrandt: De tre kors

Palmesøndag til påskedag (Matt 21,1-9; Mk. 14,43-16,8)

Påske er død, der bliver til liv med Jesus

Tur på kirkegården

Få styr på de fire påskedage

          10.

Salmegrandprix over seks indlærte salmer

Pinse – konfirmation (hvad kan vi bruge kristendommen til i fremtiden?)

Hungertuch

Pinseberetningen (ApG 2,1-11)

Pinsen er Guds sol, der skinner klart over os

Find det bedste fra konfirmations-forberedelsen (= nogle af ”Guds storværker”)

Hvorfor holder vi pinse?