Grundlæggende tanker om konfirmandundervisning for/ med unge med udviklingshæmning

Formålet med konfirmationsundervisningen

Anordningen siger: ”Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab”.

I Gellerup udmønter vi det sådan, at vi lægger vægt på

- at konfirmanderne bliver kendt med kirken. Tryghed. Kirken er Guds hus og vores hus, hvor vi føler os hjemme. ”Komme-hjem-teologi”.

- socialisering ind i kirken: Hvad gør man her? Der er bekræftelse, selvværd og selvtillid i at kunne mestre noget og kende det ud og ind. Jeg kan noget!

- oplevelse og erfaring snarere end vidensformidling.

- at se hver enkelt konfirmand. De er kendt – af os, som er i kirken. Og dybest set: Af Gud.

- fællesskab! Er fundamentalt i vores tilværelse. Kristendommens inderste budskab er, at Gud vil have fællesskab med os. Selv om konfirmanderne kommer fra mange forskellige klasser, prøver vi at bygge et fællesskab op, hvor det er godt at være i den store gruppe.

- ritualets kraft! Kirken er ekspert i ritualer! Ritualer er gode – de gør det genkendeligt og trygt. Man kan hvile i et ritual. Og ritualet kan man gøre – uden at det stiller krav om, at man skal forstå det intellektuelt! Vi bygger gudstjenestens ritual op over hele forløbet.

- stilhedens kraft! Kirken har en tradition, hvor man ikke blot møder Gud i ord og fortællinger, men også i stilhed. Leg med lyd, og leg med stilhed. Oplevelse af ro, nærvær i stilheden.

- Fortællingens kraft! Grundfortællingerne i Bibelen bekræfter, at vi er elskede af Gud og af mennesker. Fortællingen giver billeder på det store i tilværelsen. Gode fortællinger kan give tiltro til livet, og være en god ballast i tilværelsen.

- fortællingens aktualitet. Hver gang er dukken Hanne med ved konfirmandundervisningen. Hanne har altid oplevet ét eller andet konkret, hverdags-agtigt, som knytter til ved dagens tema.

- sanselighed. Vi prøver at fortælle fortællingerne til mange sanser. Vi hører og ser, rører, lugter, leger.

- musik og sang er godt! Musik er en stor del af det sanselige – og det opbygger fællesskab at synge sammen!

- samtale og genopfriskning. Vi snakker om, hvad vi hører og laver. Og genopfrisker, hvad vi hørte og lavede sidst. Konfirmanderne fortæller med deres egne ord.

- leg! Leg er liv!

- kreativitet! Vi laver små kreative ting, som knytter til dagens tema. Vi får det i hænderne!

- vi har mulighed for undervisningsdifferentiering eller at dele i mindre grupper. F.eks. at den ene gruppe  - efter den fælles gudstjeneste – har et sansebaseret program, mens den anden gruppe f.eks. laver noget kreativt.

- vi har glæden af at have mange lærere og pædagoger med hver gang – vi kan som medarbejdere i kirken trække på pædagogerne og lærernes faglighed og deres viden om hver enkelt konfirmand.

Rammer

Konfirmationsforberedelse finder sted en formiddag om ugen fra 8.30 – 11.15.

Konfirmanderne bringes og hentes med handicapbusser, som kirken betaler.

Konfirmanderne kommer fra en nærliggende specialskole. Der er normalt mellem 10 – 20 elever på et hold – samlet fra mange forskellige klasser – typisk 2 større klasser, og dertil kommer mindre hold – autisme-hold og multihandicap-hold. De følges af kendte lærere og pædagoger.

I kirken deltager: Præst, kirke-kulturmedarbejder, organist, kirketjener.

Faste elementer

- hver konfirmationsgang begynder med en mini-gudstjeneste på 45 minutter – 60 minutter. Gudstjenesten udbygges med flere led hen over året.

- En ”undrekuffert” – en kuffert er gemt et sted i kirkerummet – konfirmanderne skal finde den (nogle gange er det drengene, nogle gange er det pigerne, nogle gange alle). Kufferten indeholder altid 2 ting: En ting fra sidst, som giver anledning til samtale om, hvad vi lavede sidste gang. Og en ting, som enten slår temaet an for denne gang – eller en ting, som vi får brug for.

- Dukken Hanne. Hanne er en del af holdet, og hun er på alder med konfirmanderne. Hun har altid oplevet noget dagligdags, som ligger op til det, vi skal høre om eller snakke om i dag. På den måde prøver vi at tage udgangspunkt i konfirmandernes livsverden. Hanne kan også stille undrespørgsmål til bibelfortællingen – de spørgsmål, som konfirmanderne måske ville stille – f.eks. hvis præsten kommer til at bruge mærkelige ord, eller sige noget, som er svært at forstå.

- Gudstjenesten indeholder ofte en lille aktivitet i kirkerummet

- Efter gudstjenesten er der et forløb i sognelokalerne:

                                 - intro til, hvad der skal ske

                                 - vi synger ”Alle gode gaver”

                                 - vi spiser frugt og drikker vand

                                 - en konfirmand samler skrald og vi rydder bordene

- vi har en dialog om, hvad der skete i kirken og/ eller et tema, som knytter til ved det, vi lavede i kirken

                                 - vi laver noget kreativt/ en aktivitet

                                 - vi synger et par sange og siger farvel


Lektion

Tema

Undre-kuffert

Dukke-skuespil

Bibelfortælling

Aktivitet

1

Gud har skabt alt

Pose med frø

 

Skabelsen

Der sås frø

2

Vi er skabt og villet af Gud

Modellervoks

Hanne føler sig udenfor

Adam og Eva

Skabe noget i modellervoks

3

Gud er med os altid

En engel

Hanne er blevet uvenner og alene

Jakob og himmelstigen

Lave jakobsstiger

4

Gud kan finde en udvej

Hovedklæde og skæg til Moses

Hanne kom for sent til bussen, men blev hjulpet frem

Moses

Skrive bønner på karton-lys

5

Gud vælger en konge – den mindste!

Kongekrone

Hanne er træt af altid at få at vide, at hun er for lille

David salves til konge + David og Goliat

Lede efter vattotter i kirken og lave får

6

Lys i mørket

Øvning af krybbespil

Ting til hyrderne, f.eks. lygte

Hanne er bange i mørke

Jesus’ fødsel: hyrderne på marken

Vendespil med levende brikker, som har ”juletegn”

7

Vi kan være engle

Øvning af krybbespil

Englevinger og glorie

Hanne har en drillenisse. Hvad er eventyr og virkelighed?

Jesus’ fødsel: englen fortæller den gode nyhed

Øvning af krybbespil

8

Vi har alle gode gaver at bringe

Kongekroner

Hanne glæder sig ikke så meget til jul – hun er nervøs ved gaverne

Jesus’ fødsel: De hellige tre konger

Øvning af krybbespil

9

Julegudstjeneste for hele skolen

 

 

 

Krybbespil

10

Vi er Guds børn

Dukke i dåbskjole

Hanne følger sig som ny efter bad

Jesus’ dåb

Finder billede hjemme fra egen dåb

11

Gud kan bruge os alle

Et par gummistøvler

Hanne er ked af det, fordi hun ikke synes, at hun kan noget som helst

Peters fiskedræt

Fiskedam

12

Jesus klarer det

En lille papirsbåd

Hanne skal ud at sejle, men er bange for, at det blæser

Stormen på søen

Puste med papirsbåde

13

Gud vil have fællesskab med alle

Udstyr til fest

Hanne vil skabe orden

Zakæus

Fest hos Zakæus

14

Gud kan gøre, at vi ser og sanser

Øl-oplukker

Hanne har fået briller – ”øjenoplukkere”

Den blinde Bartimæus

Leg med sanser

15

Vi skal hjælpe andre – og selv få hjælp

Førstehjælpskasse

Hanne beder om hjælp til at binde sine sko

Den barmhjertige Samaritaner

Hjælpe-aktivitet

16

Lidt kan blive til meget

En lille bolle

Hanne snupper Niels’ bolle

Bespisningsunderet

Brød gemt i kirken. Nadver

Dele-leg

17

Om at blive båret til Jesus

Foto af dåbsbarn

Hanne vil hjælpe Niels, der tror, at han kan alt

Den lamme i Kapernaum

Bæretur på båre

Ikon-maleforløb

18

Bøn eller kommando

Soldatertøj

Hannes mor og far gør ikke, hvad hun siger

Jesus og den romerske kaptajn

Kommandoleg

Ikon-maleforløb

19

Gud elsker os og længes efter os

Et flag

Hanne har ikke tid

Den fortabte søn

En lille fest ved alteret

Ikon-maleforløb

20

Gudstjeneste og konfirmandforældre-aften

 

 

Påske-fortællingen

 

21

Jesus dør og bliver levende igen

Påskeæg

Hanne har fået påskeæg

Hele påske-fortællingen

Påske-dramatisering

Øvning af konfirmation

22

Jesus er alle steder

Pose med røgelse

Hanne undrer sig over røgen, der er usynlig og alligevel alle steder

Kristi himmelfart

Øvning af konfirmation

23

Guds ånd kommer til mennesker – kirkens fødselsdag

Oppustede balloner

Hanne undrer sig over ballonerne – er det konfirmation?

Pinse

Ballondans. Saft og kage.

Øvning af konfirmation