Ind imellem har man bare brug for et godt råd! Hvordan starter man op med et nyt konfirmandhold? Hvordan skaber man ro, eller hvad gør jeg, når jeg for 10. gang har bedt Peter om at tie stille og han fortsat snakker?

Spørgsmålene er utallige, og skolemesteren vil komme med nogle erfaringsbaserede, pædagogiske bud med baggrund i den svære situation, præster kan stå i. Nemlig at stå alene som præst med 20-25-30 13-15-årige. Hvor folkeskolen har 10.000 lektioner til at danne og lære i, har man som præst 52 lektioner fordelt over ca. 8 måneder.

Det er en svær udfordring, men ikke umulig, fordi præster har redskaber som autencitet og konkret religiøs praksis, som taler til de unge.

Foreløbig har "skolemesteren" givet fem bud omkring: