I al samvær med børn og unge kræves ledelse. Hvor man tidligere havde en naturlig autoritet i kraft sit embede eller sin alder, er det i dag en opgave, hvor man som præst skal sætte sig igennem.

Det handler i høj  grad om det relationelle, men også om, at man i sin kommunikation signalerer klare rammer.

Derfor er der en række spørgsmål, man må afklare, inden man mødes med sine konfirmander. Spørgsmål om samværsform, tone og aftaler, men også afklaring med sig selv om, hvad man gør, hvis tingene ikke lykkedes.

Man bør overveje handleplaner, så man ikke pludselig står i en uhensigtsmæssig situation og handler irrationelt og uhensigtsmæssigt.

 

Værktøjskasse:

Hvis man i overskrifter skal definere præstens vigtigste overvejelser, er det:

  • at sikre positiv kommunikation
  • at etablere regler og rutiner
  • at organisere undervisningslokalet
  • at give gode beskeder
  • at give konfirmander positiv opmærksomhed
  • at have strategier, når konfirmanderne træffer dårlige valg
  • at samarbejde med hjemmet, hvis noget går skævt.

 

Gode beskeder:

Det lyder enkelt, men kan være svært. I vores naturlige behov for at skabe et godt samvær fristes vi til at tale for pænt. Når konfirmanderne skal i gang med en opgave eller en aktivitet, kan udsagn som disse være ødelæggende for din ledelse af klassen:

"Jeg kunne godt tænke mig, hvis I nu går i gang med at læse ...."

"Det ville være rart, hvis I satte jer ned."

"Kunne du tænke dig at holde mund, mens jeg taler?"

Man har lagt sin ledelse fra sig, og sprogligt giver man konfirmander et valg. Og gensvaret fra nogle af konfirmanderne kunne være...

"Jamen, vi kunne ikke tænke os at læse ..."

"Vi synes nu, det er rart at stå op."

"Nej, jeg vil hellere snakke med mine kammerater end høre på dig."

Konfirmanderne skal have rammer og retningslinjer. Vi snakker ikke om hård kadaverdisciplin, men at de fra starten ved, hvor grænserne er.

Nogle vil bryde dem, og netop derfor er det godt at have overvejet, hvad man så gør.

 

Relationelt:

Men skal konfirmationsforberedelsen lykkes, kræver det, at man ser sine konfirmander. At man hurtigt kan deres navne og viser dem en reel interesse på deres betingelser.

Og så er der altid en genvej: Mad, boller, kage, brød! Smart, vil nogen sige, men fællesskabet omkring bordet er jo ikke nyt fra for kirken, og fællesskabet bygges jo netop op her.

Hvis konfirmanderne oplever samværet som rart og hyggeligt, vil de gå derfra med en helt anden positiv oplevelse, og i det lys er man nok nogen gange nødsaget til at sænke ens faglige ambitionsniveau.

Ønsker man at fordybe sig på dette område, kan bogen "Relationsorienteret klasseledelse - en praktisk håndbog" anbefales. Den kan købes her.

Konfirmandcenteret afholder gerne et kursus i klasseledelse i provsti- eller stiftssammenhæng.

Formål:
Det kan være en stor udfordring at lede en gruppe børn eller unge; ikke kun for nye, men såmænd også for mere erfarne præster og undervisere. Forberedelse og planlægning af det faglige sigte og indhold er vigtigt, men en lige så vigtig forberedelse handler om klasseledelse. Hele samværet kan falde til jorden, hvis man ikke fra start klart får defineret og rammesat samværet.
   Tanken med workshoppen er overordnet at sætte en samtale i gang om god klasseledelse. Desuden skal den enkelte inspireres til at afklare sig selv i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander: ”Hvordan får jeg sat rammer og vist, hvor rammerne er?” Men også en refleksion over, hvad der kan være årsag til uro og tabt koncentration.

Indhold:  
Igennem en række øvelser afklares og overvejes ledelsesmetoder i konfirmations-forberedelsen. Selv med de bedste metodiske tilgange er klasseledelse afgørende for, at minikonfirmand- og konfirmandarbejdet lykkes. Hensigten er at komme omkring de fysiske rammer, rammesætning og handling, og når tingene først går skævt, hvilke metoder der kan bruges for at sikre det bedst mulige forløb.
 
Varighed:                 
3 timer
 
Underviser:
Finn Andsbjerg Larsen
Folkekirkens konfirmandcenter