Kort sagt til børn

Tilgivelse er en gave, vi får fra Gud, og som vi kan give videre til andre. Tilgivelse er at sige ’Lad os glemme det og være venner’ til den, der gjorde én ondt.

Teologisk refleksion

I kristendommen er tilgivelse et meget centralt begreb, som vi kan læse om i Bibelen. I Det Gamle Testamente kan vi læse om en Gud, der både tilgiver og ikke tilgiver - i nogle tilfælde er der tale om straf frem for tilgivelse. I Det Nye Testamente er der derimod tale om en Gud, der giver den ubetingede tilgivelse.

Tilgivelse vil sige, at vi, når vi lader ondskab og svigt være styrende, ikke får straf, som vi måske fortjener, men i stedet et tilsagn om forladelse for det, vi har gjort. Gud forsoner sig betingelsesløst med os og med det, vi har gjort – han sætter en streg over det, der er sket.

At tilgive handler om at blive befriet fra den gerning, vi har gjort og om at forsone os med Gud/hinanden. Tilgivelse er derfor ikke det samme som at sige, at det, der skete, ikke betyder noget – tværtimod. Hvis ikke det, der var sket, betød noget, havde der ikke været noget at tilgive. Når vi tilgiver, er vi med til at sørge for, at ondskab og svigten ikke får lov til at bryde kærlighedens og tillidens bånd. At tilgive er dermed at forsone sig med det andet menneske og sige: ’Jeg vil dig stadig’. Dermed genoprettes relationen, der blev brudt af gerningen.

Det forunderlige i tilgivelsen er, at når vi selv tilgiver en anden, bliver vi også selv fri. Det er først, når vi tilgiver den anden, at vi selv kan give slip på dårlige tanker og hævnlyst.

Vi mennesker kan tilgive, fordi Gud har givet os tilgivelsen. Tilgivelsen kan dermed siges at være både en gave og en opgave: det er en gave, vi ubetinget får fra Gud og en opgave vi skal gøre overfor hinanden – om end det til tider kan være svært. Som Gud helt gratis giver os syndernes forladelse og fællesskabet med sig tilbage efter ondskab eller svigt, således skal vi også af næstekærlighed tilgive vores medmennesker og være med til at opretholde fællesskabet.

Bibeltekster om tilgivelse

- Om tilgivelse i GT: 2. Mos. 32,32

- Om tilgivelse i NT: Luk. 7,48-49

- Guds tilgivelse: Luk. 15,11-32

- Menneskers tilgivelse: Matt. 18,21-35