Kort sagt til børn

Pinse er en af kristendommens fester. Her fejrer vi bl.a., at Gud er med os – også selvom vi ikke kan se ham.

Teologisk refleksion

Pinse kommer af det græske ord ”pentekoste”, som betyder 50. 50 henviser til, at pinsen ligger 50 dage efter påsken.

Pinsen er en af kristendommens højtider. I pinsen fejrer vi Helligåndens komme – at Helligånden kom som ildtunger til disciplene og gav dem sprog, mod og styrke til at fortælle om Jesus og udbrede det kristne budskab.

Med Helligånden er Gud igen til stede i verden – nu ikke ét bestemt sted, men derimod nærværende overalt og som en usynlig bevægende kraft, der giver os mod og styrke.

Samtidig er pinsen også kirkens fødselsdag. I Det Nye Testamente kan vi læse om det nye fællesskab, der opstod omkring Jesus. Dette fællesskab blev udbredt og blev til det, vi i dag kender som kirken. Derfor er der flere kirker, der i pinsen fejrer kirkens fødselsdag på den ene eller anden måde.

Bibelen om pinse

- Pinse: ApG. 2