Kort sagt til børn

Bibelen er som et bibliotek med mange forskellige bøger. Flere af bøgerne i Bibelen handler om Jesu liv.

Teologisk refleksion

’Bibel’ betyder bog og er kirkens skriftsamling. Den er verdens mest læste bog og kristendommens vigtigste.

Bibelen består af to bøger: Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det Gamle Testamente, som kristne har til fælles med jøder, er skrevet på hebraisk i det første årtusinde før Kristi fødsel. Det Gamle Testamente indeholder 39 bøger og handler bl.a. om jordens og menneskers skabelse og om Abrahams slægt og Israels folk.

Det Nye Testamente er skrevet på græsk i det første århundrede efter Kristi fødsel og indeholder 27 bøger, der handler om Jesu liv, død og opstandelse og om de første kristne.

Den danske folkekirke holder sig til Bibelen og dens evangelium (dvs. det glædelige budskab om, at Gud er kommet til verden i Jesus Kristus for at frelse os) sådan som den tyske teolog Martin Luther forstod det.