• Bærekraftsnoka, FNs bærekraftsmål i lys av kristend tro. Kjell Nordstokk mfl http://bærekraftsboka.no/
  • Bæredygtig global udvikling, Steen Hilldbrandt (red) DJØFs forlag
  • I vækstens vold, økologi og religion. Ole Jensen.
  • Thi Gud er jeg, ikke mand. Studier og kvindebillede i GT. Kirsten Nielsen Tine Michaelsen m.fl. FK-tryk
  • Luthers katekismus