Den teknologiske udvikling er også nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer, eksempelvis ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivitet. Fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation er alle vigtige måder til at fremskynde bæredygtig udvikling.

Sl 104,30

... du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny.

Lukas 9,62

Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«

Matt 13, 31-32 Sennepsfrøet

Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Til inspiration - klik her - en video om Guds almagt eller ....

Til inspiration - klik her - Guds skabelse ud af kaos

Skabelse er ikke kun fortid, men i høj grad nutid.

Vi er med skabere på skaberværket og det handler om fornyelse/innovation. Det kommer til udtryk i flere salmer i det gamle testamente.

I lignelsen om sennepsfrøet i ny testamente understreges hvordan stor kraft selv i det mindste sennepsfrø, kan skabe liv.

Skabelse efter kaos handler om fornyelse. Om at bringe orden og midt i det måske også en samtale om skabelsen er ”hvor egen fortjeneste” eller vi er med skabere på Guds skaberværk. Hvor er Gud - almægtig?

De to aktiviteter peger i den nævnte retning.