Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette. Det er samtidig vigtigt at indsætte effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel. Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Matt 20,1-16 Arbejderne i vingården

"Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste."

Luk 10,38-42

»Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Inspiration - klik her

Bibelen fremstiller arbejdet som en tjeneste for Gud, for næsten og for hele skaberværket. I lignelsen om "Arbejderne i vingården" bryder Jesus den gængse forståelse af retfærdighed i arbejdslivet - anstændighed. Arbejdet har værdi, men fastholder også den enkeltes ukrænkelige værdi i Guds perspektiv.

Med aktiviteten ”Send ikke Jesus” peges der på sondringen imellem den gammel testamentlige Gud i Talmud teksten som kan læses som en parallel tekst til Arbejderne i vingården.
Konfirmanderne vil klart foretrække løsningen i Talmud teksten – men åbner hermed op for en central og afgørende forståelse af Gudsbegrebet i kristendommen.

Alternativt og nok mere abstrakt kunne inddrages Martha og Maria og betragtninger om ”den gode del, der ikke skal tages fra hende”