Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver, at vi investerer i infrastruktur, leverer sanitære faciliteter og fremmer hygiejne på alle niveauer. Beskyttelse og genoprettelse af vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge, vådområder og floder er afgørende, hvis vi skal afbøde vandmangel.

Es 55,1

Kom, alle I, der tørster, kom og få vand!

Joh 4,5-15 Den samaritanske kvinde

Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« Kvinden sagde til ham: »Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand.«

Inspiration - klik her

Vand er et gennemgående tema i bibelen.
Vand er udtrykt som et symbol for renselse, et grundvilkår, et livsvilkår men vand beskrives også som en trussel mod ens mulighed for overlevelse.
Kaos er udtrykt som verdensdybet i 1 mos. En alt ødelæggende størrelse i et landbrugssamfund. Modsat den anden skabelses beretning 2 mos hvor netop kaos udtrykkes ved manglen på vand i et nomade samfund – ”Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden”.

To tilgange som vi kan finde i dagliglivet – når vand skaber kaos efter en voldsom orkan og massive regnskyl eller når den skaber vækst og liv i et landbrugssamfund

Som tegn bruger vi vand i kirken ved dåben – og evangelierne holder ikke igen på begrebet.

I fortællingen om den ”Den samaritanske kvinde” giver evangeliet læserne en forståelse og måske en kobling til dåben.  At vand og Jesus ord er livsgivende og giver evigt liv.

At vand er en livsnødvendighed vil ethvert barn forstå – men at vand og ord er livsgivende i dåben er en vigtig pointe i en evangelisk forkyndelse.

Det er ganske vist ikke vandet, der gør det; men derimod Guds ord, som er med og ved vandet, og troen, som har tillid til Guds ord ved vandet. For uden Guds ord er vandet kun vand og ingen dåb; men med Guds ord er det en dåb, hvilket er et nåderigt livets vand og et bad til genfødsel ved Helligånden

Luthers lille katekismus

Aktiviteten som vi henviser til er tænkt som en mere sanselig tilgang til at skabe en sammenhæng mellem vandet og ordet