En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

1 Mos 26

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Hos 11,9

Gud er jeg, ikke mand

Luk 24,1-12 Kvinderne ved graven

Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme

Kvinden i farisærens hus

Luk 7,36-50 Kvinden i farisæerens hus

»Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt

Inspiration - klik her - Vi er alle lige overfor Gud.

I skabelsesberetningen skabes mand og kvinde i en særlig relation til Gud. Mennesket som kvinde og mand placeres i verden med forskellighed og ressource, men parallelt.

Evangelierne bryder med gængs patriarkalsk forståelse. Lader kvinderne være vidner ved graven og beskriver Jesus handlinger i direkte modstrid med almen tænkning i samtiden.  Han ser og taler med kvinder på tidspunkter og sammenhænge som brød med loven og den almene sociale forståelse – men det er svært at læse ud af teksten uden en relativ stor forståelse af samtiden.

I aktiviteten foreslås at arbejde med det grundliggende lighedsbegreb – og i den forbindelse at bruge lignelse om arbejderne i vingården – som et Gudsbillede. Altså et billede på hvordan Gud ville handle hvis han skulle løse den stillede opgave.
Det giver konfirmanderne en afklaring og forståelse som efterfølgende kan hænge i konfirmandelokalet og understrege Paulus ord:

"Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus"