Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær- og sekundær skolegang inden 2030.

Luk 2,45-50 Den tolvårige Jesus i templet

Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav.

Inspiration - klik her

Begreber som skole og uddannelse findes ikke i bibelen – men der tales ofte om at lære. Disciplene går i mesterlære – og Jesus lignelser er et stærkt læringseksempel.

Vi har fremdraget teksten hvor Jesus sidder som 12. årig i templet. Det er et smukt og måske mere vedkommende narrativ for en 13-15årig og går man tæt på teksten er Jesus lyttende og stiller spørgsmål.

Ud fra bibelens menneskesyn og lighedstanke – har alle ret til uddannelse. At nægte et barn mulighed for uddannelse kan i værste fald føre til dyb fattigdom.

Aktiviteten ”Regnetime” er en påmindelse om at alt ikke kan rummes i en matematisk verden. At uddannelse også er at tale om at alt ikke kan sættes på ligning eller at der kun findes færdige svar. At give plads for forundring og oplevelse af det ikke målbare.

Det handler ikke kun om kundskaber – men at kunne mestre livet. Livsmestring handler om hvordan vi som mennesker skal begå os og håndtere de udfordringer og tildragelser vi møder – hvordan vi finder (vores) vej igennem livet. En vandring hvor en medvandre kan have afgørende betydning.