Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030. Fremme af bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning vil også være afgørende for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer. Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten, som er del af vores fælles arv.

1 Mos 1,11-13

Og det skete; jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt

Sl 8

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?

Inspiration - klik her

I såvel det gamle som nye testamentet lovprises skaberværket. Salmernes billedrige vers peger på en grøn og frugtbar jord.

I Ny testamente møder vi bønder og fiskere der lever af og er afhængig af jordens afgrøder.

Naturbilleder fylder bibelen, der var en afhængighed og en oplevelse af at uden respekt kunne naturen tage over.

Et bibelsk afsæt er skabelsesmyten og salmerne og som oplæg til konfirmanderne har vi fundet en lille video ”Nature is Speaking - Mother Nature” med oplæg til to små kreative opgaver med afsæt i forvalterskabstanken med en forpligtende afslutning!