Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

At herske er også at være ansvarlig.

1 mos 1,28

Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«

Matt 6,25-34

Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden.

Luk 12,13-21 Den rige bonde

»Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.«

Inspiration - klik her - en video om griskhed.

At herske kan mistolkes til menneskets ret til at udnytte og misbruge jordens ressourcer. Men god forvaltningen og understregningen af at det skabte er GODT kræver den gode hersker. Den der ser skønheden og skaberværket ”dyrker og vogter den”. En ansvarlighed der gør at man som hersker ikke overser det gode.

At være skabt i Guds billede fordre en tilgang til skaberværket med respekt. At være forvalter af det gode.

Kunsten er derfor måske i første omgang at se skaberværket ”se himlens fugle…” for at forstå det skabte som godt!.

Aktiviteten er en underfundig video der ligger op til en snak om griskhed, som måske kan spejles i fortællingen om den rige bonde..