Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer, og de nationale og lokale myndigheder kæmper for at imødekomme den stigende befolkning i disse områder. At gøre byer sikre og bæredygtige betyder at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer. Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring, på en måde, hvorpå der opnås både større deltagelse og inddragelse. 

1 Mos 18,16 - 1 Mos 19,28 Sodoma og Gomorra

Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør; det vil jeg vide.«

Joh 14,1-4

I min faders hus er der mange boliger;

Åb 21,9-27

Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys.

Inspiration - klik her - inspirationen her kan virke søgt, men tænkningen er, at i fællesskaber er vi afhængige. Vi fungerer kun sammen.

Beskrivelsen af byen som begreb i Bibelen er modsatrettet, fra Sodoma og Gomorra til den evige stad Jerusalem. Byen som fordærv og byen som himmelsk, fredens by.

Tekstligt og indholdsmæssigt er det måske bedre at gribe fat i fællesskabet som kommer til udtryk i ethvert samfund og som også udtrykkes i en bibelsk kontekst. Det kan være den første Pinse, Nadveren eller lignelsen om det sande vintræ

Menighedens fælleskab er et forløb hvor vi henviser til en aktivitet/video som kan understrege den afhængighed vi alle står i og lever på, kan bruges som afsæt for en samtale.

Endelig kan tekster fra Johannes åbenbaring måske bruges som vision for samfund og fællesskaber?