Verdensmålene for bæredygtig udvikling er en modig forpligtelse til at afslutte, hvad vi startede med 2015-målene, og til at afskaffe alle former for fattigdom inden 2030. Det indebærer en målrettet indsats overfor sårbare grupper, øget adgang til basale ressourcer og tjenesteydelser og støtte til samfund, der er ramt af konflikter og klimarelaterede katastrofer.

Fattig materielt eller fattig i ånden?

Esajas 1,17

Stræb efter ret,
hjælp den undertrykte,

skaf den faderløse ret,

før enkens sag!

Matt 5,2-10 Saligprisningerne

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

Joh 10,10

Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.

Matt 19,16-22 Den rige unge mand

»Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!«

Til inspiration - klik her

Bibelen har en realistisk beskrivelse og forståelse af fattigdom, men den peger også på at der er underliggende årsager. At der forekommer uret og at mennesker udnyttes.

I det nye testamente forkyndes at Gud ser de fattige men også hvad rigdom gør ved mennesker – ”Vil du være fuldkomme, så gå hen og sælg, hvad du ejer

Ovenstående tekster peger altså på begge aspekter som man kan tage op i samtaler med konfirmanderne.

Man kunne spørge om fattigdom både kan betragtes som et ideal (Matt 5,3) og som uværdig nød (Luk 4,18)

Aktiviteten som vi henviser til ligger op til en samtale om rigdom/fattigdom kun kan defineres igennem materiel rigdom?