Forlaget skriver:

Religionsmødet er blevet en del af alle menneskers liv. Også konfirmandernes. De færdes blandt vener og bekendte med anden konfessionel baggrund og det kan give et nyt blik på en egen religion og være kim til spørgsmål. Hvad er forskelle? Hvad er ligheder? Hvordan kan religionsdialogen blive berigende og konstruktiv?

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i mødet med islam. Forfatterne har udarbejdet det under hensyntagen til, at emnet typisk vil fylde 1-2 moduler i årets undervisning. Det er bygget op således, at de teologiske begreber præsenteres og den daglige/folkelige praksis udfoldes på forskellig vis, og danner oplæg til en samtale i konfirmandstuen. Der er øvelser til hvert tema og forslag til udflugter og arrangementer.

Forfattere: Christa Lund Herum og Pernille Nærvig Petersen

Udgivet af RPF, kan købes her