Forlaget skriver:
En religionspædagogisk grundhåndbog for både den erfarne og den helt uerfarne konfirmandunderviser.

Bogens første del giver en overskuelig indsigt i den nyeste pædagogiske forskning og konkrete anvisninger på, hvordan et konfirmandforløb kan struktureres i varierende tidsrammer. Desuden indgår et afsnit om undervisning af konfirmander med særlige behov.

Anden del udgør et katalog med over 100 konkrete undervisningsforslag, der både rummer korte øvelser og læringsaktiviteter, samt ideer og skabeloner for hele lektioner og temadage. Alt er angivet med materialer og tidsforbrug.
Bogforsiden viser konfirmander i fordybelse over den menneskelige eksistens i al dens nøgenhed.

Udgivet på RPF og kan købes hos Eksistensen - klik her

Folkekirkens Konfirmandcenter anmelder normalt ikke udgivelser, men ved denne lejlighed, hvor udgivelsen er rettet mod centerets primære arbejdsfelt, vil vi gøre en undtagelse.

”Med hjerne, mund og hænder” er en fremragede religionspædagogisk bog. Ikke blot tager Benny Vindelev fat i centrale religionspædagogiske vinkler som mål, kernestof, læring, ledelse, rum, krop, sanser og hukommelse, relationer, intelligenser, gruppearbejde, cooperative learning, fortælling osv, men han gør det hele tiden i lyset af praksis.

Efter gennemgang af en given arbejdsmetode eller tilgang i konfirmationslokalet henvises ofte til bogens over 100 ideer, som i katalogform findes i den sidste halvdel af bogen. Det vil sige at de teoretiske overvejelser får ikke bare krop, men en konkret praksis, som man kan afprøve eller inspireres af.

Med hjerne mund og hænder, har de såkaldte æstetiske læreprocesser høj fokus. Benny kaster sig ud i metoder som er en fornyene og som inddrager konfirmanderne i en nærværende konfirmationsforberedelse, hvor der bliver plads til den enkeltes tilgang til læring.

Så bogen kan læses på flere måde. Som grundbog på det religionspædagogiske område, som håndbog hvis man ønsker sig råd og vejledning omkring f.eks. det at rumme konfirmander med særlige behov eller som en ide og et inspirationskatalog.

Derfor bør enhver præst have den stående på reolen!

Finn Andsbjerg Larsen
Folkekirkens Konfirmandcenter

Klik på billedet og den vil blive større.