Filosofi i skolen

Bogen handler om den efterhånden velkendte tradition for at filosofere med børn. Her er barnets undren i centrum, og bogen giver konkret bud på, hvordan det kan praktiseres.

Bogen introducerer således til filosofi med børn som en praksisform, hvor fænomenet undren forbinder børnene med verden, og som dermed bliver afsættet for overhovedet at filosofere. Samtidig lægges der vægt på æstetiske og legende dimensioner af børns undren, som gør sig gældende, når de undersøger og udtrykker sig om filosofiske fænomener og spørgsmål.

Forfatter: Louise Nabe-Nielsen

Bogen er udkommet på Hans Reitzels Forlag og kan købes her.