På disse underliggende sider forsøger vi at samle materialer, der, på et mere overordnet plan, forholder sig til de pædagogiske tilgange til konfirmationsforberedelsen.

Noget af materialet er skrevet ind i en kirkelig kontekst, andet i en pædagogisk kontekst.