Budolfi provsti i Aalborg har etableret en stilling på halvtreds procent til udvikling og koordinering af forberedelsen af 7. klasseelever og sognenes minikonfirmandundervisning. Koordinatoren skal bl.a. arbejde med vejledning og støtte til den enkelte, skabe forum for erfaringsdeling, organiserer fælles begivenheder på tværs af sogne, give pædagogisk inspiration og arbejde for etablering af forsøg med alternative tidsrammer med udgangspunkt i sognenes eksisterende forhold.

Hjemmesiden er er redskab til dette formål - www.konfirm.dk

 

 

På hjemmesiden er projektet beskrevet, sammen med en række af de tiltag der er taget.

Her er eksempler på:

  • Events
  • Kreative værksteder
  • Gudstjenster
  • Forældre samarbejde
  • mm.