Børnegudstjeneste for store små eller mindre andagter i forbindelse med minikonfonfirmandarbejdet er vigtigt at styrke og kvalificere.

Her nogle bud til inspiration.