At miste forældre eller søskende eller at leve i en familie med alvorlig sygdom kan mærke et ungt menneske for livet. Men gode venner, som støtter, vil medvirke til, at den unge kommer godt og trygt igennem en svær tid og får et harmonisk liv trods tabet.

Jeg arbejder og har kontakt med unge i sorg. På den baggrund og med min viden og erfaringer om unge i sorg har jeg udarbejdet et undervisningsoplæg til konfirmander, som handler om:

· hvad sorg er
· hvad sorg gør ved os
· hvad sorg gør ved venskaber
· hvordan man kan støtte en ven i sorg

I oplægget arbejder vi med rigtige dilemmaer, som unge i sorg har oplevet. Dilemmaerne italesætter sorgens konsekvenser, så konfirmanderne får et virkeligt indblik i hvilken vigtig rolle, de har, når deres venner oplever sorg.

Mit undervisningsoplæg ”Sorg og venskaber” styrker unges forståelse af sorg, så der skabes en sorgkultur, som via viden og indsigt giver de unge modet til at spørge til en vens tab og sorg. Alvorlig sygdom, død og sorg bør være noget de unge naturligt kan tale om. Målet med oplægget er derfor at skabe mod, medfølelse og engagement, så vores unge bliver livsduelige mennesker. Så de, når sygdom, død og sorg rammer, tør stille sig ved den sørgendes side, selvom det er svært – og så er de noget for hinanden.

Pris:  2.000 kr. plus moms for 90 minutter + kørsel

Kontaktoplysninger:

Kirsten Bærentzen
Lærer, sorgrådgiver og foredragsholder

Mobil: 40594259

www.sorgrådgivning.dk

mail: ki77hammer@slet-dette.gmail.com


 "Der er slet ingen tvivl om, at Kirstens oplæg om sorg og venskaber har rykket ved konfirmanderne. Kirsten har de unge i sin hule hånd og fortæller med åbenhed og rolig myndighed om mange af de problemstillinger, der kan opstå, når man har en ven, der sørger. Jeg tror, konfirmanderne har fået en bredere forståelse for og indlevelse i, hvad det vil sige at sørge, og jeg er overbevist om, at de nu er langt bedre rustet til den dag, hvor de pludselig selv står ved siden af en ven, der har mistet. Dette skyldes ikke mindst Kirstens evne til at inddrage konfirmanderne selv og deres egne fortællinger. Jeg håber, at Kirstens oplæg fremover kan blive en fast del af min konfirmationsforberedelse – hvert år."

Mikkel Tode, Sognepræst, Jægersborg 2021.

 

 

”Jeg og mine konfirmander har haft besøg af Kirsten Bærentzen til et eftermiddagsoplæg med emnet ”Sorg og venskaber”. Hele konceptet blev udført yderst professionelt, deltagende og ikke mindst med en stor respekt for, hvor konfirmanderne er i deres liv.

Alle konfirmanderne deltog aktivt både i samtalerne og øvelserne, og lyttede opmærksomt, når Kirsten fortalte om mere faktuelle ting vedr. sorg, der bl.a. blev understøttet af gode eksempelfortællinger(cases). Det blev en meget fin dag, trods det dystre emne. Alle vil huske, at man skal blive ved med at kontakte en ven i sorg!” 

 Karin Franijeur Znaider, Sognepræst, Frederiksberg sogn 2021.

 

 

Kirsten førte med stor nænsomhed og lydhørhed konfirmanderne ind i det univers, hvor man som ven og pårørende må forholde sig til andres tab og sorg. Ofte er vi optaget af at klæde de unge mennesker på til når de selv mister, men hos Kirsten fik vi alle åbnet blikket for, hvordan vi må møde andre, når de er i sorg.

Med tæft og tydelig undervisningserfaring gav Kirsten konfirmanderne en god lektion i, hvad det vil sige at være en ven; i medgang og i modgang.

Caroline Kollenberg Thisted, Sognepræst ved Hareskov og Værløse pastorat